Adatkezelési nyilatkozat | Muszáj.hu

Üres

Összesen: 0 Ft

Adatkezelési nyilatkozat

A Daylon Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) az muszaj.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezelik a hatályos jogszabályokkal összhangban (vonatkozó törvények: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Szolgáltató és Üzemeltető Felhasználó személyes adatait kizárólag a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása céljából használja fel.

Felhasználó személyes adatainak megismerésére a csomagszállítást végrehajtó szervezet, Magyar Posta Zrt jogosult. Szolgáltató, valamint Kereskedő a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A szerződés megkötéséhez szükséges adatok 5 évig elektronikus iktatásban szerepelnek.

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat.

Az adatkezelő megnevezése:
Név: Daylon Bt.
Székhely: 8636, Balatonszemes, Kölcsey utca 13/a
Adószám: 22141239-2-14
Bejegyző Bíróság: Cégbíróság
Nyilvántartásba vételi száma: 14-06-308866
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 12010271-01165878-00100001
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban
Telefonszám: +36 30 203 1911
E-mail: info@daylon.hu
Nyilvántartásba vételi száma: folyamatban
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: folyamatban
Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2017.04.01.